Επικοινωνία στην οικογένεια

Με τον όρο ‘‘επικοινωνία’’ εννοούμε, στην πιο γενική του έννοια, την κατάσταση εκείνη κατά την οποία ένα μήνυμα μεταβιβάζεται από έναν πομπό σε ένα δέκτη. Προϋποθέσεις: να υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο να βασίζεται η …

Επικοινωνία στην οικογένεια Διαβάστε περισσότερα »