Ιούνιος 2020

Επικοινωνία στην οικογένεια

Με τον όρο ‘‘επικοινωνία’’ εννοούμε, στην πιο γενική του έννοια, την κατάσταση εκείνη κατά την οποία ένα μήνυμα μεταβιβάζεται από έναν πομπό σε ένα δέκτη. Προϋποθέσεις: να υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο να βασίζεται η …

Επικοινωνία στην οικογένεια Διαβάστε περισσότερα »

H περίοδος της εφηβείας και ο ρόλος των γονέων

Η εφηβεία είναι μία μετάβαση στην ενηλικίωση,  η αναπτυξιακή περίοδος ανάμεσα στην παιδική και την ώριμη ηλικία, κατά την οποία συντελούνται μεγάλες αλλαγές σε βιολογικό, ψυχικό και συναισθηματικό επίπεδο, συνοδευόμενες  από αλλαγές στα αντίστοιχα κοινωνικά …

H περίοδος της εφηβείας και ο ρόλος των γονέων Διαβάστε περισσότερα »

error: Content is protected !!
Scroll to Top